10 tipov, ako zvládnuť obdobie vzdoru u dieťaťka

  

Žiaľ, neexistuje univerzálny recept, ako v zdraví prečkať obdobie vzdoru, no veľmi sa vypláca vaša trpezlivosť a láskavý prístup. Preto sa obrňte a vyskúšajte napríklad týchto 10 rád, ktoré vám pomôžu prekonať vzdor vašeho dieťatka.

  1. Keď bude dieťa vyvádzať, skúste odpútať jeho pozornosť a zaujať ho niečím iným.
  2. Ak vaše dieťatko búcha pästičkami a dupe nohami, upokojte ho pevným objatím. Často sa to podarí ukončiť. Skúste zlosť z vášho milého potomka jednoducho „vymojkať“.
  3. Pomôžte dieťaťu, aby mohlo byť samostatné. Prispôsobte mu doma čo najviac vecí. Pomocou stupienku pri umývadle alebo nízkeho detského nábytku sa bude môcť obslúžiť samo a bude spokojné.
  4. Keď batoľaťu nečakane prerušíte nejakú činnosť alebo hru, častokrát vtedy začne kričať. Dajte preto dieťaťu včas signál, aby sa mohlo na odchod z ihriska, na jedlo alebo na spanie pripraviť.
  5. Udržte vážnu tvár. Neposmievajte sa dieťaťu za to, ako sa správa. Dieťa sa potom cíti ponížené a hnevá sa ešte viac.
  6. Občas sa musíte vysporiadať so záchvatmi hnevu napríklad v obchode alebo na parkovisku. Dieťa si sadne na zem a kričí. Skúste ho nechať tak a pomaly odchádzať, väčšinou sa zdvihne a uteká za vami.
  7. Lepšie, než trestať a kárať dieťa za priestupky, je chváliť za to, čo urobilo správne. Tým v ňom posilníte vzorce toho, ako sa má správať.
  8. Vždy sa správajte tak, ako chcete, aby sa správalo vaše dieťa. Batoľa sa učí napodobňovaním. Ťažko mu vysvetlíte, že sa pri jedle má sedieť pekne v kuchyni pri stole, ak si otecko každý večer odnesie večeru do obývačky k televízii.
  9. Deti napodobňujú aj to, čo počujú. Takže keď mu budete často hovoriť nie, nemôžeš, nesmieš, nečudujte sa, že vám to bude oplácať rovnakým spôsobom.
  10. Vždy dávajte dieťaťu najavo svoju lásku. Objímanie, hladenie i spoločné hry sú pre vaše dieťa dôležité.

Foto: unsplash.com