5 rád čo robiť, ak vaše dieťa nosí zlé známky

  

Niektoré deti vynikajú vo všetkých predmetov, niektorým napríklad nejde jeden predmet. Niekedy sa proste dieťaťu stane, že prinesie domov zlú známku, pretože mu nevyšla písomka. Ale čo robiť, keď dieťa dostáva stále zlé známky a zo všetkých predmetov?

Otázka tiež znie, či sa zaujímate o školský život dieťaťa. Viete akú písomku bude písať vaše dieťa tento týždeň? Poprípade, ak je vaše dieťa ešte na prvom stupni, učíte sa s ním?

1. Úlohy máš hotové?

Táto otázka sa v domácnosti so školopovinným dieťaťom vyskytuje dosť často. Kým sú deti ešte mladšie, rodičia sa ich pýtajú túto otázku častejšie, no s pribúdajúcim vekom sa z domácnosti postupne vytráca, pretože keď dieťa dospeje do puberty, je vzdorovitejšie a rodičia sa v tomto období tejto povinnosti už vzdávajú.

Mladšie deti vyžadujú viac pozornosti pri učení ta tak je potrebné, aby si rodičia spoločne s dieťaťom sadli k úlohám a učili sa spolu. Je dôležité, aby im pomáhali v tom, čo mu robí problém.

2. Vyzbrojte sa trpezlivosťou

Čím je vaše dieťa menšie, tým tej trpezlivosti budete potrebovať viac. Pripravte sa na to, že niektoré veci budete musieť vysvetľovať aj viackrát ako iba raz. Je dôležité dávať si pozor, aby dieťa necítilo vašu nervozitu, pretože by mohlo byť demotivované.

3. Od ťažšieho k ľahšiemu

Dieťa si po príchode zo školy potrebuje trocha oddýchnuť, doprajte mu čas. Dajte mu jedlo aby sa vedelo sústrediť a až potom sa s ním začnite učiť. Nie je však dobré nechávať učenie na neskorý večer, deti sú vtedy už unavené.

4. Nezabúdajte na pochvalu

Je dôležité, aby dieťa cítilo, že jeho snaha má zmysel. Možno potrvá pár dní, kým dostane jednotku, no v tomto procese známka nie je až tak dôležitá. Dôležité je, že s učením vôbec začalo. Oceňujte preto snahu a nie známky. Všímajte si aj maličkosti a malé zlepšenia. Dieťa neporovnávajte so súrodencami alebo spolužiakmi, pretože každé dieťa je jedinečné a každé sa učí svojou vlastnou rýchlosťou.

5. Netrestajte dieťa za zlé známky

Dovoľte dieťaťu robiť chyby, či zabúdať a aj horšia známka a poznámka budú pre neho skúsenosťou. Netrestajte dieťa za známky, ani keď to trvá dlhší čas. Je dôležité zamyslieť sa nad tým, ako mu môžete pomôcť. Komunikácia s dieťaťom a s učiteľom je tiež dôležitá.

Text:PR